قوانین کنسلی

قوانین کنسلی و عودت وجه

در موارد زیر مبلغ پرداخت‌شده توسط مشتری برای یک تفریح، بدون کسر جریمه عودت داده می‌شود:

•    شرایط نامساعد جوی
•    تکمیل ظرفیت تفریح
•    غیرفعال‌شدن تفریح به دلیل نقص فنی

این هزینه در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب مشتری عودت خواهد شد.


در موارد زیر مبلغ پرداخت‌شده توسط مشتری برای یک تفریح، عودت داده نمی‌شود:

•    عدم مراجعۀ مشتری در تاریخ و ساعت اعلام‌شده به وی
•    عدم تمایل به استفاده از تفریح
•    عدم رعایت قوانین درج‌شده روی بلیط

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.