قوانین کنسلی

قوانین کنسلی و عودت وجه


در موارد زیر مبلغ پرداخت شده برای تفریح توسط مشتری، بدون کسر جریمه عودت داده می شود:

•    شرایط نامساعد جوی
•    تکمیل ظرفیت تفریح
•    غیرفعال شدن تفریحات به دلیل نقص فنی این هزینه در سریعترین زمان ممکن به حساب مشتری عودت خواهد شد.


در موارد زیر مبلغ پرداخت شده برای تفریح توسط مشتری، عودت داده نمی شود:

•    عدم مراجعه مشتری در تاریخ و ساعت اعلام شده به وی
•    عدم تمایل به استفاده از تفریح
•    عدم رعایت قوانین درج شده روی بلیط

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.