شرایط استفاده

تنها دارندۀ نام کاربری و رمز عبور(به صورت یکبار مصرف از طریق ارسال پیامک) مشتری محسوب می‌شود و اجازۀ خرید دارد. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری بر عهدۀ مشتری بوده و نیز هرگونه دریافت سفارش خدمات و پشتیبانی از طریق آن نام کاربری و رمز عبور صورت می‌گیرد.

کاربران متعهد می‌شوند که اطلاعات خود را هنگام ثبت‌نام و رزرو به‌صورت صحیح در وب‌سایت وارد کنند. در صورت ورود اطلاعات ناقص، نادرست و یا عدم به‌روزرسانی هنگام تغییر اطلاعات، مسئولیت عواقب بعدی یا عدم ارائۀ صحیح خدمات بر عهدۀ کاربران خواهد بود.

از آنجا که اطلاعات خرید کاربران در سایت سفرساز قابل چاپ و رؤیت است، لذا مسئولیت حفظ و نگهداری آن بر عهدۀ کاربران محترم بوده و سفرساز هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. سفرساز جهت حفظ امنیت اطلاعات خدمات خریداری‌شده توسط مشتریان، اطلاعات بلیت را تنها برای مشتری ارسال می‌کند. کاربر موظف به پیروی از کلیۀ قوانین و مقررات خدمات خریداری‌شده از سفرساز است.